Studio Tempo - Säännöt

Liikunta- ja fysiostudio Tempon säännöt

1.

Liikuntastudio Tempon kulloinkin voimassa olevat aukioloajat selviävät liikuntastudiolta. Liikuntastudio Tempo pidättää oikeuden mahdollisiin aukioloaikamuutoksiin.

Liikuntastudiolta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Annathan muille asiakkaille treenirauhan.

Juhlapyhinä ja tietynlaisissa erikoistapauksissa Liikuntastudio Tempo voi olla suljettuna. Näistä ja muista hetkellisistä erikoistapauksista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen. Nämä erikoistapaukset ovat  jo huomioitu määriteltäessä Liikuntastudio Tempon hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

Studio Tempon kulloinkin voimassa oleva ryhmäliikunta-aikataulu selviää Liikuntastudiolta. Studio Tempo pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.

2.

Asiakas on vastuussa siitä, että Liikuntastudio Tempon tarjoamat palvelut sopivat hänelle ja hänen on tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Studio Tempo sitoutuu tarjoamaan asiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisesti.

3.

Asiakkaan tulee huomioida muut liikuntakeskuksen asiakkaat ja sidosryhmät (esim. kiinteistön omistajat) ja noudattaa Studio Tempon sekä tämän kiinteistön ohjeita ja järjestysmääräyksiä. Asiakkaan tulee noudattaa hyviä tapoja sekä pidättyä kaikesta mikä voisi aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa itselleen, muille asiakkaille tai Liikuntastudiolle tai Liikuntastudion sidosryhmille tai näiden omaisuudelle.

Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu tiloissa on hyvien tapojen vastaista, ellei asiasta ole Studio Tempon kanssa sovittu etukäteen.

4. 

Studio Tempo tarjoaa arvoesineille lukittavan säilytystilan, mutta ei vastaa asiakkaan omaisuuden häviämisestä tai vahingoittumisesta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

5.

Studio Tempo on savuton Liikuntastudio. Tupakointi on kielletty kaikissa Liikuntastudion tiloissa. Alkoholin, päihteiden, dopingin sekä muiden kiellettyjen aineiden nauttiminen ja tuominen Liikuntastudioon on kielletty. Myös teräaseiden tuominen Liikuntastudiolle on kiellettyä.

6.

Valokuvaaminen on Liikuntastudio Tempossa kielletty ilman henkilökunnan kussakin tapauksessa erikseen etukäteen antamaa lupaa.

7.

Asiakkailta odotetaan Studio Tempon tiloissa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä sekä hyviä tapoja.

Liikuntastudion omaisuuden tahallinen tai tuottamuksellinen vahingoittaminen aiheuttaa asiakkaalle vahingonkorvausvelvollisuuden.

Mikäli asiakas rikkoo Studio Tempon määrittämiä sääntöjä tai käyttäytyy muuten Studio Tempon hengen vastaisesti seuraa siitä kirjallinen varoitus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

Lievemmissä tapauksissa Liikuntastudio Tempo voi antaa kirjallisen huomautuksen, jolloin rikkeen uusiminen huomautuksesta huolimatta oikeuttaa asiakkuuden välittömään lakkauttamiseen.

8.

Asiakkaan yhteystietojen muuttumisesta tulee välittömästi ilmoittaa Liikuntastudion vastaanottoon. Turvallisuus- ja asiakasrekisterinhallinnallisista syistä jokaisen asiakkaan on vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella kuljettava ulko-ovesta sisään omalla avainkulkukortillaan. Jokaisen kävijän on rekisteröitävä jokainen käyntinsä Liikuntastudiossa. Vastaanoton aukioloaikoina asiakas kuittaa käyntinsä avainkortillaan tiskillä olevalla kulunvalvontalaitteella asianmukaisesti. Studio Tempo antaa jokaiselle asiakkaalle ohjeet avainkulkukortin käyttöön asiakkuussopimuksenteon yhteydessä.