Hyvinvointi ja Stressin hallinta -paketti yrityksille

Kuinka työntekijäsi voivat?

Studio Tempon Hyvinvointi ja Stressin hallinta -kokonaisuus keskittyy tukemaan yrityksen arvokkainta resurssia eli työntekijöitä. Paketin sisältö on suunniteltu ratkaisukeskeisesti vahvistamaan voimavaroja, lisäämään jaksamista ja antamaan työkaluja kuormittavista tilanteista selviämiseen. Paketti sisältää sekä hyvinvointimittauksia (Firstbeat LifeTM) että osallistavia hyvinvointitapaamisia luentoineen ja harjoituksineen.

Pysyvät muutokset syntyvät pienistä päivittäisistä teoista ja uusien tapojen vakiintuminen rutiineiksi ottaa aikaa. Siksi Studio Tempon Hyvinvointi ja Stressin hallinta ­–paketti on jaettu noin puolen vuoden ajalle. Jakson alussa jokainen osallistuja pääsee Firstbeat LifeTM mittaukseen. Mittauksen tulos käsitellään henkilökohtaisessa tapaamisessa valmentajan kanssa. Lisäksi työnantaja saa ryhmätasoisen palautteen mittaustuloksista.

Prosessi jatkuu viidellä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin keskittyvällä ryhmätapaamisella (1,5 h/kerta), jotka on suunniteltu pidettäväksi noin kerran kuussa. Jakson päätteeksi Firstbeat LifeTM -hyvinvointimittaus valmennustapaamisineen toistetaan.

Studio Tempon Hyvinvointi ja Stressin hallinta –paketti pähkinänkuoressa:

 •  2 Firstbeat LifeTM-hyvinvointimittausta ja 2 henkilökohtaista valmennustapaamista /osallistuja. Ryhmätasoiset koontipalautteet myös työnantajalle.
 • 5 (á 90 min) osallistavaa hyvinvointitapaamista harjoituksineen ja materiaaleineen. Ryhmätapaamiset järjestetään Studio Tempolla Kuopion ydinkeskustassa. Osa tapaamisista myös työnantajan tiloissa. Tapaamiset suositellaan toteutettaviksi noin kerran kuussa.
 • Hyvinvointitapaamiset toteutetaan maksimissaan 12 hengen ryhmissä.
 • Pieni tarjoilu hyvinvointitapaamisten yhteydessä.

Studio Tempon Hyvinvointi ja Stressin hallinta –paketin sisältö:

Firstbeat LifeTM- hyvinvointimittaukset

Firstbeat Life on henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointipalvelu, joka avaa erittäin tarkasti palautumisen, unen ja liikunnan tasapainoa. Palvelun tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään mitkä arkiset tavat edistävät kehon ja mielen hyvinvointia ja miten levon ja kuormituksen väliseen tasapainoon voi vaikuttaa.

Firstbeat LifeTM-hyvinvoitimittaus rekisteröi sydämen sykevälivaihtelua ja sen avulla voidaan seurata kehon reaktioita päivän tapahtumiin. Osallistuja saa käyttöönsä henkilökohtaisen Firstbeat-mittalaitteen, jolla on mahdollista tehdä rajaton määrä mittauksia jakson aikana. Palveluun kuuluvan mobiilisovelluksen kautta mittaustuloksia voi seurata reaaliajassa.

Reaaliaikainen seuranta auttaa ymmärtämään yhteyden kehon reaktioiden ja päivän tapahtumien välillä, sekä tekemään hyvinvointia tukevia päätöksiä jo ennalta. Sovellus antaa myös mittaustuloksiin perustuvia videosuosituksia, joiden perusteella voi tehdä hyvinvointia edistäviä muutoksia. Muutosten vakuttavuudesta saa sovelluksen kautta välitöntä palautetta.

Fisrtbeat LifeTM-palveluun sisältyy valmennustapaaminen, jonka tavoitteena on auttaa tulkitsemaan tuloksia ja antaa vinkkejä hyvinvointia tukeville muutoksille. Tapaamisessa käsitellään unta ja palautumista, ravintoa ja painonhallintaa, liikuntaa ja arkiaktiivisuutta sekä elämän tasapainoa ja sressinhallintaa painotettuna tarpeiden mukaan.

Ensimmäinen valmennustapaaminen voidaan järjestää, kun mittausdataa on kertynyt 3-5 peräkkäiseltä päivältä. Seurantajakson aikana osallistuja voi seurata tekemiensä muutosten vaikutusta omatoimisilla mittauksilla. Uusi mittausjakso valmennustapaamisineen pidetään noin puolen vuoden kuluttua aloituksesta, jolloin nähdään millaisia vaikutuksia jaksolla on ollut.

Valmentajana toimii Jenni Vähämaa, Firstbeat-valmentaja, personal trainer

Hyvinvoinnin ryhmätapaamiset

Hyvinvointitapaamiset on suunniteltu tarjoamaan konkreettisia keinoja, joilla omasta jaksamisesta huolehtiminen onnistuu myös prosessin päätyttyä. Tapaamiset (5x á 90 min) suositellaan jaettavaksi noin puolen vuoden ajalle.  Luentojen aiheita täsmennetään Firstbeat Life TM analyysien mukaan. 

 1.      Uni ja palautuminen

 • Tämän tapaamisen teoriaosuudessa käydään läpi uneen, palautumiseen ja lepoon liittyviä asioita sekä palautumisen uhkia. Tapaamisessa käsitellään stressireaktiota, käydään läpi unen rakenne ja esitellään hyväksi todettuja stressinhallintakeinoja tukemaan päivän ja yön aikaista palautumista.  
 • Teoriaosuudessa painotetaan mittauksissa esiinnousseita haasteita.
 • Käytännön harjoituksissa harjoitellaan keinoja, joilla työpäivän keskelle voi lisätä palauttavia hetkiä kuten tyynnyttäviä hengitysharjoituksia.
 • Tapaamisesta vastaa  Jenni Vähämaa Firstbeat-valmentaja, personal trainer

 2.      Liikkuva minä – Mistä lisää virtaa arkeen?

 • Tapaaminen keskittyy voimavaroja lisäävään ja aivoterveyttä edistävään liikkumiseen. Tapaamisessa ratkotaan ajanhallinnan haasteita ja pohditaan arkiliikunnan ohjelmointia ja optimointia.
 • Tapaaminen voi sisältää myös liikuntahetken, esimerkiksi työn fyysisten haasteiden perusteella suunnitellun taukojumpan.
 • Tapaamisesta vastaa Nina Honka (FM, ft, PhT®)

 3.      Kehomieliyhteys stressinhallinnassa

 • Mitä on kehon ja mielen välinen yhteys? Kuinka tunnistetaan keholliset stressin merkit? Kuinka stressireaktion voi rauhoittaa kehollisesti?
 • Kyky tunnistaa ja rauhoittaa stressin kehollisia reaktioita edesauttaa palautumista ja unenlaatua sekä on yhteydessä parempaan itsetuntemukseen ja elämänlaatuun. Tässä hyvinvointitapaamisessa tutustutaan kehon ja mielen saumattomaan yhteyteen. Lisäksi pohditaan stressin kehollista ilmenemistä sekä harjoitellaan käytännön keinoja stressireaktion rauhoittamiseen.
 • Osallistujat saavat mukaansa ohjeen rauhoittavista harjoituksista
 • Tapaamisesta vastaa Laura Sironen, fysioterapeutti, joogaopettaja

 4.      Jaksamisen eväät

 • Pitää syödä, että jaksaa, mutta onko syömisestä yhtäkkiä tullut kovin vaikeaa? Millä asioilla on oikeasti merkitystä? Miten syöt itsesi vahvaksi? Tässä tapaamisessa puhutaan ruuasta ja ruokasuhteesta, peilataan omia ajatuksia ja uskomuksia ruuasta ja syömisestä ja opetellaan seulomaan hyvinvointitiedosta jyvät akanoista.
 • Käytännön harjoituksena kootaan omaan arkeen sopivia ateriamalleja ja välipalaehdotuksia.
 • Tapaamisesta vastaa Nina Honka (FM, ft, PhT®)

5.      Mielenhallinta stressinhallinnassa

 • Miksi negatiiviset asiat pysyvät mielessä paremmin ja kauemmin kuin positiiviset asiat? Miksi mielellä on aina kiire pois tästä hetkestä? Millaisia haasteita nykyelämän moninaiset vaatimukset ja jatkuva informaatiotulva tuovat mukanaan? Osallistavalla luennolla tutustutaan mielen tyypillisiin ominaisuuksiin, pohditaan mikä on mielen rooli stressireaktiossa ja sen hallinnassa sekä harjoitellaan käytännön keinoja ylikierroksilla käyvän mielen rauhoittamiseen.
 • Osallistujat saavat mukaansa ohjeen rauhoittavista harjoituksista.
 • Tapaamisesta vastaa Laura Sironen, fysioterapeutti, joogaopettaja

Pyydä tarjous paketista:

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen