Koulutuksien maksu- ja peruutusehdot

Tervetuloa Tempo Akatemian koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutuksiin

lmoittautumalla Liikunta- ja Fysiostudio Tempon/ Tempo Akatemian koulutukseen hyväksyt Tempo akatemian yleiset sopimusehdot. Tempo Akatemia vahvistaa kouluspaikkasi sähköpostitse. Ilmoittautumisesi on molempia osapuolia sitova vahvistuksen jälkeen. Koulutuksiin voit ilmoittautua vielä vuorokautta ennen koulutuksen alkua, jos paikkoja on vapaana. 

Tempo Akatemia noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan Tempo Akatemiasta johtuvista syistä, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää osallistuminen lisäkuluitta seuraaviin tai muihin koulutuksiin. Vaihtoehtoisesti Tempo Akatemia palauttaa kaikki osallistujan maksamat maksut kokonaisuudessaan.

Tempo Akatemian peruskoulutuksissa ( ryhmäliikuntaohjaajakoulutus, Yin-joogaohjaajakoulutus ja sisäpyöräilykoulutus ) käyneet asiakkaat ovat oikeutettuja -10% alennukseen. Myös Äitiysliikunta-akatemian  opiskelijat saavat -10% normaalihintaisista  Tempo Akatemian jatkokoulutuksista. Alennus on henkilökohtainen eikä sitä voi jakaa eteenpäin. Alennusta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Läsnäolo koulutuspäivinä

Koulutuksen läpäisy edellyttää läsnäoloa kaikkina koulutuspäivinä. Sairastumisista tai muista pakottavista syistä johtuvan poissaolon korvaamisesta tulee neuvotella jakson kouluttajien kanssa ja tehdä kirjallinen muutosilmoitus nina.honka@studiotempo.fi

Maksut

Ilmoittautumisen jälkeen erääntyy 100 €:n varausmaksu, joka sisältyy koulutuksen kokonaishintaan. Loppusumma maksetaan kahdessa erässä varausmaksu osuuden jälkeen. Kysy joustavasta maksuaikataulusta tarvittaessa sirpa.raatikainen@studiotempo.fi

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä erääntyviä maksuja ei makseta eräpäivän mukaisesti, on Tempo Akatemialla mahdollisuus perua varattu koulutuspaikka ilman eri ilmoitusta.

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva kuluttajille käytettävä viivästysviitekorko. Liikunta- ja Fysiostudio Tempo Oy/ Tempo Akatemia varaa oikeuden siirtää maksamaton tai erääntynyt saatava viivästyskorkoineen ja huomautuskuluineen perintätoimiston perittäväksi. Huomautuskulu kustakin myöhästyneestä maksusta on 5 €.

Mahdollisesta näyttökokeen uusimisesta veloitamme 75 €.

Muutokset ja peruutukset

Viimeistään 14 päivää (viikonloput ja pyhät mukaan lukien) ennen koulutuksen alkua koulutuspaikan voi siirtää seuraavaan vastaavaan koulutukseen ilman lisäkuluja. Mikäli koulutukseen osallistuminen perutaan, varausmaksua (100 €) ei palauteta. Alle 14 päivää ennen koulutuksen alkua tehdystä kirjallisesta peruutuksesta veloitamme 50 % kyseisen koulutuksen tai kurssin kokonaishinnasta.

Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään koulutuksen, hän voi pyytää siirtoa seuraavalle vastaavalle kurssille ilman eri veloitusta. Maksut tulee hoitaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.  Muussa tapauksessa koulutuksen alkamisen jälkeen tapahtuneessa peruutuksessa veloitetaan peruutuskuluina koko koulutuksen hinta.

Peruutukset ja muutokset tulee kaikissa tapauksissa tehdä kirjallisesti osoitteeseen nina.honka@studiotempo.fi tai postitse Studio Tempo/Tempo Akatemia, Puijonkatu 27 A, 70100 Kuopio. Postin kautta lähetetyissä muutoksissa huomioi postin kulkuun kuluva aika.  Kun  peruutus on Tempo Akatemian toimesta kuitattu vastaanotetuksi, se on molempia osapuolia velvoittava. Jos koulutukseen ilmoittautunut henkilö jättää saapumatta paikalle tai keskeyttää koulutuksen ilman, että asiasta on sovittu veloitamme koko koulutuksen hinnan. 

Vahingonkorvausvastuu ja vastuuvapaus

Tempo Akatemia ei vastaa koulutuksissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista tai omaisuuden menetyksistä. Koulutukseen osallistuvalla on velvollisuus huolehtia riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Koulutussopimuksessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Tempo Akatemian  ja koulutukseen osallistuvan henkilön väliset mahdolliset kiistat pyritään aina ratkaisemaan yhteistyössä. Jos tämä ei ole mahdollista, voi kumpikin osapuoli viedä kiistan käräjäoikeuteen.

Liikunta- ja Fysiostudio Tempo/Tempo Akatemia pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Uudet ehdot astuvat voimaan sen jälkeen tehtyihin sopimuksiin.